Geloof en Samenleving - New Dutch Connections - Nederland
Achterstand in Nederland - Resto van Harte
Vrede en Mensenrechten - Arab Educational Institute - Internationaal
Milieu en Duurzaamheid - Stichting Solar Cooking - Internationaal
Milieu en Duurzaamheid - Stichting Wise - Nederland

idealen dichterbij

Al 50 jaar steunt de Haëlla Stichting solidaire, barmhartige, soms conventionele, vaak kleinschalige projecten in binnen- en buitenland. Inspirerende projecten die veelal kwetsbare mensen helpen, mensenrechten beschermen, een duurzame samenleving realiseren en de wereldvrede bevorderen.

Een eigenwijs vermogensfonds met grote ambities dat daarmee haar steentje wil bijdragen. Onafhankelijk en flexibel kijkt, luistert, denkt en helpt de Haëlla Stichting mee waar zij vindt dat het zou moeten. Hierbij zijn we bereid tijd te investeren in kleinschalige initiatieven en risico te nemen om dromen te realiseren van organisaties en groepen mensen die zich enthousiast en bevlogen inzetten voor de samenleving. Wij werken daarbij graag samen met andere vermogensfondsen en particulieren om onze gezamenlijke idealen te realiseren.

AANVRAAGPROCEDURE
- maximale bedrag waarvoor mag worden aangevraagd: €2.500 op een totale begroting tot €50.000
- voor grotere projecten selecteert de Haëlla Stichting actief zelf partners

U kunt uw aanvraag hieronder indienen bij AANVRAGEN.

 

aanvragen

U kunt bij ons een aanvraag indienen als uw project valt binnen de richtlijnen en thema's van de Haëlla Stichting. Wilt u advies over uw project of in een persoonlijk contact meer over uw eventuele aanvraag vertellen dan kunt u ervoor kiezen om een gesprek aan te vragen. Klik op AANVRAGEN, daar ziet u een kort overzicht van onze belangrijkste voorwaarden. In de rechterblokken kunt u vervolgens een keuze maken. 

WIJDOENMEE.NU

Heeft u een initiatief specifiek voor vluchtelingen (en / of ongedocumenteerden, statushouders asielzoekers), kijk bij WIJDOENMEE.NU of uw project bij het platform past en doe een aanvraag! Samen met anderen bieden we een eenvoudiger manier om een aanvraag in te dienen en om daarmee deze specifieke initiatieven te stimuleren.

wijdoenmee.nu logo kopie.png

WIJDOENMEE.NU

Heeft u een initiatief specifiek voor vluchtelingen (en / of ongedocumenteerden, statushouders asielzoekers), kijk bij WIJDOENMEE.NU of uw project bij het platform past en doe een aanvraag! Samen met anderen bieden we een eenvoudiger manier om een aanvraag in te dienen en om daarmee deze specifieke initiatieven te stimuleren.

wijdoenmee.nu logo kopie.png