AANVRAAGFORMULIER

Nadat u onderstaande informatie hebt gelezen, kunt u rechts een digitale aanvraag doen. Wilt u eerst met ons praten over uw eventuele aanvraag of mondeling een aanvraag indienen dan kunt u er ook voor kiezen om een gesprek aan te vragen.

Klik voor onze aanvraagprocedure en uitsluitingen op onderstaande links (ZIE OOK).

Hou bij het invullen van uw aanvraag rekening met het volgende:

1. U kunt tot maximaal € 2.500 aanvragen op een totale begroting tot € 50.000. Voor grotere projecten selecteert de Haëlla Stichting zelf partners. 

2. U kunt maximaal 1 keer per jaar een aanvraag indienen.

3. Als u een aanvraag doet bij de Haëlla Stichting geeft u automatisch toestemming de aanvraag voor te leggen aan meerdere fondsen waarmee de stichting een samenwerking is aangegaan.

4. Wilt u, in de antwoorden, niet verwijzen naar bijlagen maar wel de relevante bijlagen meesturen. Een aantal bijlagen is verplicht zoals een recent financieel jaarverslag, begroting met dekkingsplan en een projectplan. Ook de statuten als dat van toepassing is. 

5. Voor direct contact over de aanvraag is een ervaren Nederlandse contactpersoon nodig als aanspreekpunt.

6. Mochten zich tussentijdse veranderingen voordoen die van invloed zijn op de aanvraag dan verwachten wij dat we daarvan, per e-mail of per telefoon, o pde hoogte worden gesteld.

7. Wij vinden het belangrijk dat wij contact kunnen opnemen met een referentie buiten uw organisatie die op de hoogte is van uw aanvraag.

8. Mocht uw organisatie over een eigen logo beschikken, kunt u dan het logo uploaden op de daarvoor bestemde plek in de aanvraag. Deze gebruiken we eventueel op onze website en sociale media.

Tussentijds kan de aanvraag opgeslagen worden. U kunt de aanvraag maximaal 2 weken tijdelijk opslaan, daarna wordt de aanvraag verwijderd.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

AANVRAgen/HERVATTEN

Klik hierboven om het aanvraagformulier te openen of uw aanvraag te hervatten. Als u al eerder een aanvraag gedaan hebt of u wilt verder gaan met een aanvraag: uw gebruikersnaam is uw e-mailadres en u hebt het wachtwoord daar ontvangen. Dit heeft u eventueel zelf gewijzigd.

Nb. Uit ervaring blijkt dat het uploaden van documenten vanuit een Mc Book Pro niet lukt. Dus het beste kunt u met een ander soort computer werken.

GESPREK AANVRAGEN

Willen jullie in een persoonlijk contact meer over de eventuele aanvraag vertellen of advies vragen, ga dan met ons in gesprek. Klik hierboven op 'Gesprek Aanvragen', dan nemen wij na ontvangst van jullie bericht contact op om een afspraak te maken.

AANVRAgen/HERVATTEN

Klik hierboven om het aanvraagformulier te openen of uw aanvraag te hervatten. Als u al eerder een aanvraag gedaan hebt of u wilt verder gaan met een aanvraag: uw gebruikersnaam is uw e-mailadres en u hebt het wachtwoord daar ontvangen. Dit heeft u eventueel zelf gewijzigd.

Nb. Uit ervaring blijkt dat het uploaden van documenten vanuit een Mc Book Pro niet lukt. Dus het beste kunt u met een ander soort computer werken.

GESPREK AANVRAGEN

Willen jullie in een persoonlijk contact meer over de eventuele aanvraag vertellen of advies vragen, ga dan met ons in gesprek. Klik hierboven op 'Gesprek Aanvragen', dan nemen wij na ontvangst van jullie bericht contact op om een afspraak te maken.

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Zorgboerderij De Locatie