AANVRAAGPROCEDURE

Projectaanvragen (online) worden binnen twee weken door de Haëlla Stichting als volgt beoordeeld:

Past het project bij de stichting?

 • Past het project in één van de thema's?
 • Komt het project in aanmerking voor onze uitsluitingen?
 • Spreekt de sfeer en de mentaliteit van het project en de aanvrager aan?
 • Heeft het project, in onze ogen, prioriteit? Is het belangrijk dat het project nu wordt uitgevoerd?
 • Is het aan onze stichting en/of aangesloten vermogensfondsen om het project te ondersteunen of kan er makkelijk elders geld aangetrokken worden?

Voldoet het project aan de criteria?

 • Is de aanvrager een stichting, vrijwilligersorganisatie of groep initiatiefnemers èn gevestigd in Nederland of is er een Nederlandse contactpersoon?
 • Zijn er vrijwilligers betrokken bij het project en de organisatie?
 • Is er een eigen bijdrage vanuit de organisatie voor het project?
 • Wie is de achterban? En wat is de betrokkenheid van de achterban?
 • Wie hebben er direct baat bij het project? Is het duidelijk wie de doelgroep is en wat is de rol van de doelgroep?
 • Gaat het om een kleinschalig project, een nieuw project, of startsubsidie? Of betreft het een project dat elders moeilijk financierbaar is?
 • Krijgt de aanvrager steun uit de achterban en van de doelgroep van het project?
 • Is de aanvrager in staat om het project uit te voeren?

Behandeling projectaanvraag en looptijd

Na de eerste beoordeling krijgt u of een uitgebreid aanvraagformulier toegestuurd of wordt u direct afgewezen. In het uitgebreide aanvraagformulier vragen wij ook om stukken over de organisatie aan ons aan te leveren. Als we het uitgebreide aanvraagformulier inclusief de stukken compleet hebben, zal het project zo snel mogelijk worden beoordeeld of wordt het project voorgelegd aan het bestuur van de Haëlla Stichting en/of de besturen van de aangesloten vermogensfondsen. Wij proberen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 maanden, uitsluitsel te geven of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage en wat de hoogte is van deze bijdrage. Let erop dat het gemiddelde bijdrage van een aanvraag €2.500 bedraagt. Vanaf 1 januari 2016 verandert dit bedrag naar maximaal €2.500, bij een begroting tot €50.000. Voor grotere projecten gaat de Haëlla Stichting zelf actief partners selecteren. 

START AANVRAAG

Begin hier met de QUICKSCAN

VERVOLG AANVRAAG

Bent u in het bezit van een inlog code en wachtwoord voor het online aanvraagformulier? Klik dan HIER om uw aanvraag verder in te vullen en te verzenden.

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana

START AANVRAAG

Begin hier met de QUICKSCAN

VERVOLG AANVRAAG

Bent u in het bezit van een inlog code en wachtwoord voor het online aanvraagformulier? Klik dan HIER om uw aanvraag verder in te vullen en te verzenden.

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana