AANVRAAGPROCEDURE

Projectaanvragen (online) worden binnen twee weken door de Haëlla Stichting als volgt beoordeeld:

Past het project bij de stichting?

 • Past het project in één van de thema's?
 • Komt het project in aanmerking voor onze uitsluitingen?
 • Spreekt de sfeer en de mentaliteit van het project en de aanvrager aan?
 • Heeft het project, in onze ogen, prioriteit? Is het belangrijk dat het project nu wordt uitgevoerd?
 • Is het aan onze stichting en/of aangesloten vermogensfondsen om het project te ondersteunen of kan er makkelijk elders geld aangetrokken worden?

Voldoet het project aan de criteria?

 • Is de aanvrager een stichting, vrijwilligersorganisatie of groep initiatiefnemers èn gevestigd in Nederland of is er een Nederlandse contactpersoon?
 • Zijn er vrijwilligers betrokken bij het project en de organisatie?
 • Is er een eigen bijdrage vanuit de organisatie voor het project?
 • Wie is de achterban? En wat is de betrokkenheid van de achterban?
 • Wie hebben er direct baat bij het project? Is het duidelijk wie de doelgroep is en wat is de rol van de doelgroep?
 • Gaat het om een kleinschalig project, een nieuw project, of startsubsidie? Of betreft het een project dat elders moeilijk financierbaar is?
 • Krijgt de aanvrager steun uit de achterban en van de doelgroep van het project?
 • Is de aanvrager in staat om het project uit te voeren?


Behandeling projectaanvraag en looptijd

Nadat u het ingevulde aanvraagformulier hebt ingestuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging van ons. Daarin staat informatie over de verdere procedure: we beoordelen of de aanvraag compleet is om voor te leggen aan het bestuur, en benaderen u anders voor aanvullende informatie. Er zal zo snel mogelijk gekeken worden of het project wordt voorgelegd aan het bestuur van de Haëlla Stichting en/of de besturen van de aangesloten vermogensfondsen. Wij proberen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 maanden, uitsluitsel te geven of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage en wat de hoogte is van deze bijdrage.

Let erop dat er maximaal voor €2.500 mag worden aangevraagd, bij een begroting tot €50.000. Voor grotere projecten selecteert de Haëlla Stichting zelf actief partners. 

AANVRAgen/HERVATTEN

Klik hierboven om het aanvraagformulier te openen of uw aanvraag te hervatten. Als u al eerder een aanvraag gedaan hebt of u wilt verder gaan met een aanvraag: uw gebruikersnaam is uw e-mailadres en u hebt het wachtwoord daar ontvangen. Dit heeft u eventueel zelf gewijzigd.

Nb. Uit ervaring blijkt dat het uploaden van documenten vanuit een Mc Book Pro niet lukt. Dus het beste kunt u met een ander soort computer werken.

GESPREK AANVRAGEN

Willen jullie in een persoonlijk contact meer over de eventuele aanvraag vertellen of advies vragen, ga dan met ons in gesprek. Klik hierboven op 'Gesprek Aanvragen', dan nemen wij na ontvangst van jullie bericht contact op om een afspraak te maken.

AANVRAgen/HERVATTEN

Klik hierboven om het aanvraagformulier te openen of uw aanvraag te hervatten. Als u al eerder een aanvraag gedaan hebt of u wilt verder gaan met een aanvraag: uw gebruikersnaam is uw e-mailadres en u hebt het wachtwoord daar ontvangen. Dit heeft u eventueel zelf gewijzigd.

Nb. Uit ervaring blijkt dat het uploaden van documenten vanuit een Mc Book Pro niet lukt. Dus het beste kunt u met een ander soort computer werken.

GESPREK AANVRAGEN

Willen jullie in een persoonlijk contact meer over de eventuele aanvraag vertellen of advies vragen, ga dan met ons in gesprek. Klik hierboven op 'Gesprek Aanvragen', dan nemen wij na ontvangst van jullie bericht contact op om een afspraak te maken.

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Zorgboerderij De Locatie