Beleid

De Haëlla Stichting steunt wereldwijde, kleinschalige initiatieven, waarbij de doelgroep direct baat heeft en vrijwilligers betrokken zijn. Projecten die een startsubsidie behoeven om slagkracht te ontwikkelen. Bijzondere projecten die zich nog moeten bewijzen en voor andere fondsen misschien te risicovol zijn.

Projecten op de volgende gebieden:

  • Geloof en Samenleving
  • Vrede en Mensenrechten
  • Milieu en Duurzaamheid
  • Achterstand in Nederland

Projecten die niet in aanmerking komen voor reguliere (overheids-)subsidie. Projecten van betrokken organisaties of personen, anders dan de gevestigde instellingen.

Visie

Om een nieuwe duurzame economische orde te realiseren, is mentaliteitsverandering nodig. Die verandering kiemt in ideëen van bevlogen mensen met oog voor de samenleving. De Haëlla Stichting helpt deze bevlogen intitiatieven om te zetten in praktische projecten en/of door deze projecten financieel te steunen. De Haëlla Stichting richt zich vooral op 'kiemen': kleine initiatieven met eventueel groeipotentie. Het steunen van kansrijke kleine aanvragen die helpen èn anderen inspireren. Intitiatieven die het verschil maken en bijdragen aan een betere wereld; een duurzame en eerlijke samenleving, wereldvrede, respect voor alle mensen en hun rechten en hulp voor kwetsbare mensen.

Werkwijze

De Haëlla Stichting neemt vanaf 1 januari 2016 alleen nog digitale aanvragen via de webportaal (de Quickscan) in de behandeling. Het maximale bedrag waarvoor mag worden aangevraagd is €2.500 op een totale begroting tot €50.000. Voor grotere projecten selecteert de Haëlla Stichting actief zelf partners.

De aanvragen worden getoetst aan een aantal criteria. Een bijdrage wordt toegekend op basis van projectvoorstellen, de motivatie van de aanvrager, eventuele feedback van andere fondsen en vertrouwen. Dat betekent dat zij soms buiten gebaande paden treedt en niet bang is risico te lopen. De Haëlla Stichting probeert aanvragen zo snel mogelijk te behandelen, zodat de aanvrager op korte termijn duidelijkheid heeft over een eventuele bijdrage. Onder Aanvragen kunt u op deze website een uitgebreidere toelichting vinden op de aanvraagprocedure. Terugkoppeling en evaluatie gebeurt aan het einde van het traject.

Samenwerken

Samenwerken is voor de Haëlla Stichting zeer belangrijk. De stichting werkt op verschillende terreinen en manieren samen om op deze manier voornamelijk kleinschalige initiatieven goed te kunnen ondersteunen. Deze samenwerking is zowel formeel als informeel. Het uitgangspunt hierbij is dat de samenwerking ten goede moet komen aan de aanvragers, de ontwikkeling van de sector en/of andere (vermogens)fondsen. De Haëlla Stichting heeft zich hierom aangesloten bij de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland (FIN) en volgt haar gedragscode.

Toetsen aan de tijdgeest

De Haëlla Stichting toetst haar doelen regelmatig aan de tijd(geest) en houdt haar thema's regelmatig tegen het licht. Als nodig definieert zij haar missie en visie opnieuw en nuanceert zij haar thema's. Uitgangspunt is en blijft de bevlogen bewogenheid van de oprichters, het echtpaar Dake. Tot op de dag van vandaag zijn zij de inspiratiebron en hun denkbeelden de richtlijnen voor het doen en laten van de stichting.

LINKS

FIN - Vereniging van Fondsen In Nederland

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

LINKS

FIN - Vereniging van Fondsen In Nederland

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Zorgboerderij De Locatie