Disclaimer

Op de website van de Haëlla Stichting kunt u algemene informatie vinden over de werkwijze en werkzaamheden van de stichting. Hoewel we ons uiterste best doen zorgvuldig te zijn bij het samenstellen en onderhouden van de teksten op deze website, kunnen we er niet voor instaan dat de informatie volledig juist, compleet en actueel is.

De Haëlla Stichting aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website kan niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op een donatie, garantie of renteloze lening van onze stichting met beroep op vergelijkbare gevallen. Beslissingen over het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn te allen tijde voorbehouden aan de Haëlla Stichting.

Klachten

Heeft u een opmerking over hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren, dan horen wij dat graag. U kunt dit doen door ons te bellen of een e-mail te sturen; info@haella.nl.

Heeft u een klacht over de manier waarop u behandeld bent? Dan kunt u ons dit schriftelijk laten weten. Richt uw correspondentie aan de directeur of de voorzitter van de Haëlla Stichting, met het opschrift 'persoonlijk/vertrouwelijk'. De betreffende persoon neemt dan contact met u op.

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Zorgboerderij De Locatie