Fonds op Naam

Als particulier of stichting kunt u een ‘Fonds op Naam' oprichten dat onder de Haëlla Stichting valt. Als particulier kunt u kiezen dit bij leven of door middel van uw testament te doen. Als stichting kunt u het kapitaal van de stichting hier onderbrengen waarna de stichting als Fonds op Naam verder gaat en zelf kan worden opgeheven.

De Haëlla Stichting kan u daarbij helpen door daarbij te figureren als hoofdfonds. U bepaalt hoe lang het fonds loopt en hoe u wilt dat de opbrengsten van het fonds worden besteed. Ook de naam van het fonds bepaalt u zelf. Zo kan het fonds bijvoorbeeld uw naam dragen of, ter nagedachtenis, de naam van een geliefd persoon. Maar het fonds kan ook naamloos en anoniem zijn.

Deze mogelijkheid geeft particulieren maar ook organisaties de kans om op een hele persoonlijke manier het werk van een goed doel structureel te steunen. De Haëlla Stichting zorgt dat uw geld wordt besteed aan het door u aangegeven doel. Een 'Fonds op Naam' heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid; wel wordt het fonds apart geadministreerd en wordt hierover gerapporteerd. 

Graag spreken we u hierover in een persoonlijk gesprek.


De huidige Fondsen op Naam zijn:

DéTé

In 2009 is Stichting DéTé een samenwerking aangegaan met de Haëlla Stichting. In 2011 heeft het bestuur besloten de stichting op te heffen en het vermogen onder te brengen bij de Haëlla Stichting als Fonds op Naam. Vanuit het DéTé fonds worden onderwijsprojecten gesteund ten behoeve van achtergestelde jongeren, bij voorkeur in Nederland. Het kapitaal van het fonds is aflopend.

Helena Lako

In de twintiger jaren heeft mevrouw Helena Lako een fundatie in het leven geroepen die bij haar overlijden de beschikking zou krijgen over een groot deel van haar vermogen. Het bestuur van Stichting Helena Lako heeft in 2008 besloten haar vermogen onder te brengen bij verschillende organisaties die beter in staat zijn de wensen van de oprichtster te kunnen uitvoeren. Bij de Haëlla Stichting is een Fonds op Naam opgericht waar vanuit projecten worden gesteund die zich richten op behoeftige families in hun dagelijks onderhoud en voor opleiding en ontwikkeling van deze personen. Hierbij ligt de prioriteit op (alleenstaande) vrouwen in Nederland. Het kapitaal van het fonds is aflopend.

HTD Fonds

Het HTD Fonds is een Fonds op Naam dat zich voornamelijk richt op projecten uit het thema Geloof en Samenleving. Het fonds wordt jaarlijks door een particulier gevuld en het geld wordt ook in overleg met deze particulier toegekend aan projecten.

Vronestein

Vronestein is het huis waarin in 1947 de eerste katholieke verpleegstersopleiding in Nederland en daarmee ook de Stichting Vronestein is gestart. In 1986 is de laatste groep verpleegsters afgezwaaid die in het huis zijn opgeleid. Daarna is de Stichting Vronestein blijven bestaan en heeft sindsdien de opleidingen van verpleegsters in ontwikkelingslanden gesteund. Zo moest bij de aard van het project het volgende ten grondslag liggen: 'Uit de aanvraag dient te blijken dat deze betrekking heeft op een geïdentificeerd kleinschalig project in een ontwikkelingsland, bij voorkeur met een politiek stabiel klimaat. Het project dient gericht te zijn op het opleiden in de eigen regio van verpleegkundigen, verzorgenden of aanverwante werkers in de gezondheidszorg."

Vanuit dit Fonds op Naam wordt ondersteuning geboden aan mensen in Afrika in hun opleiding tot verpleegkundigen, verzorgenden of aanverwante werkers in de gezondheidszorg. Hieraan zijn specifieke voorwaarden verbonden. In 2005 is het kapitaal van de Stichting Vronestein ondergebracht bij de Haëlla Stichting. De verwachting is dat met het vermogen uit dit fonds in 2016 de laatste studenten zullen worden ondersteund.

LINKS

FIN - Vereniging van Fondsen In Nederland

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Zorgboerderij De Locatie

LINKS

FIN - Vereniging van Fondsen In Nederland

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling