stichting Haëlla Vermogensbeheer

Bestuurssamenstelling

De heer G.H.O. van Maanen, voorzitter
De heer J.A.J.W. Nieuwenhuys, secretaris/penningmeester
De heer A.M. Dake, bestuurslid
Mevrouw R. Post van der Molen, bestuurslid
Mevrouw E. Schimmelpenninck, bestuurslid

Doelstelling

Stichting Haëlla Vermogensbeheer is eind 1972 opgericht. Het doel van de stichting is om jaarlijks een zodanige uitkering te doen aan de Haëlla Stichting als de Haëlla Stichting voor de voortzetting van haar werkzaamheden nodig heeft.

Activiteiten

In 2013 is er naast de normale bijdrage aan de Haëlla Stichting besloten een extra bijdrage te verstrekken over een periode van 5 jaar, zodat de Haëlla Stichting in staat is een aantal langdurige projecten te ondersteunen.

Mevrouw drs. H.Th. Dake, dochter van de oprichters, heeft zich vele jaren ingezet als bestuurslid van de Haëlla Stichting. Als dank voor haar grote betrokkenheid is in 2013 het Heleen Dake Fonds voor Trainingen en Toerusting ingericht met een startkapitaal van € 30.000,-. Dit bedrag wordt aangewend door de Haëlla Stichting voor organisaties die naast hun projecten een bijdrage krijgen voor capaciteitsopbouw van de organisatie zodat zij een divisie hoger kunnen gaan spelen. Het fonds zal blijven bestaan zolang de Haëlla Vermogensbeheer Stichting bestaat en het kapitaal zal aangevuld worden waar nodig.

De portefeuille wordt ingericht aan de hand van het beleggingsstatuut en beheerd door Triodos.

De Haëlla Stichting heeft de afgelopen jaren een beroep gedaan op de bestemmingsreserve om projecten voor 'Ongedocumenteerden' te steunen.

De stichting is in het bezit van een ANBI-status.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN: 802597014

Een link naar de Staat van Baten en Lasten is te vinden aan de rechterkant.

Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.

De utopische visie van het

echtpaar Dake anno 1995

 

Hoe kun je in deze tijd (1995) de utopische visie van het echtpaar Dake uitdragen en realiseren? Dat was het thema van een symposium d.d. 6 december 1995 ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw drs H.Th. Dake, dochter van de oprichters, als bestuurslid van de Haëlla Stichting. In haar lezing aan het begin van het symposium schetste zij de denkbeelden van haar ouders en de missie van de Haëlla Stichting.

 

dhr_en_mw_dakeklein.jpg

Voor de lezing van Mw Heleen Dake,
klik op de foto van Dhr en Mw Dake!

De utopische visie van het

echtpaar Dake anno 1995

 

Hoe kun je in deze tijd (1995) de utopische visie van het echtpaar Dake uitdragen en realiseren? Dat was het thema van een symposium d.d. 6 december 1995 ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw drs H.Th. Dake, dochter van de oprichters, als bestuurslid van de Haëlla Stichting. In haar lezing aan het begin van het symposium schetste zij de denkbeelden van haar ouders en de missie van de Haëlla Stichting.

 

dhr_en_mw_dakeklein.jpg

Voor de lezing van Mw Heleen Dake,
klik op de foto van Dhr en Mw Dake!