HaËlla Vermogensbeheer

Staat van baten en lasten 2013

 

  2012   2011
  €            €             €             €        

 Baten

 
 
 Huuropbrengst                 42.200   42.200  
 Rentebaten etc. 408.502   415.991  
 Koersresultaten 783.694   71.193  
 Onverwachte baten   19.648      

 

 Totaal Baten

     1.254.044      528.384
         

 Lasten

       
 Huisvestingskosten -4.228   -15.489  
 Algemene kosten -3.826   -3.701  
 Beheerskosten -68.640   -73.666  
 Uitkering -262.128   -305.850  

 

 Totaal Lasten


-338.823   -398.706
         

 Resultaat voor mutaties in de reserves

  915.221   129.678
         
 Stat. toevoeging alg. reserve   296.524   276.735
         
 Toevoeging/onttrekking aan de reserve  voor uitkeringen   618.697   -147.057

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Zorgboerderij De Locatie