Over de Haëlla Stichting

De Haëlla Stichting, opgericht in 1967 door de heer en mevrouw Dake, is al 50 jaar actief. Op een kleinschalige manier wordt een krachtige bijdrage geleverd aan de maatschappij en worden de in de oprichting geformuleerde aandachtsgebieden nog steeds als leidraad gebruikt voor het bestuur en bureau. De stichting concentreert zich op de volgende thema's: Geloof en Samenleving, Mensenrechten en Vrede, Milieu en Duurzaamheid en Achterstand in Nederland. Steeds wordt gekeken waar de Haëlla Stichting het beste kan inhaken op een steeds veranderende maatschappij en de behoeftes die daaruit ontstaan.

Het bestuur is samengesteld uit leden die ruime ervaring hebben in het veld waarin de Haëlla Stichting zich beweegt met vaak een directe binding met één of meer van de voor de stichting belangrijke thema's.

Het bureau wil graag open en toegankelijk zijn waarbij de medewerkers vaak aan tafel gaan met aanvragers voor kleinere maar ook grotere projecten. Naast het beoordelen of een projectaanvraag thuis is bij de Haëlla Stichting, ziet het bureau ook een duidelijke taak om aanvragers of mensen met goede ideëen verder te helpen in de opzet en uitvoering van een project maar ook in het doorverwijzen naar andere organisaties die kunnen helpen. Niet alleen de aanvragen zijn belangrijk, maar ook een voortdurend gesprek met andere gelijkgestemde organisaties waardoor steeds duidelijk blijft wat er in Nederland maar ook internationaal gaande is. Daardoor is het mogelijk behoeftes goed in te schatten en daarover advies uit te brengen aan het bestuur van de stichting.

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Zorgboerderij De Locatie