Stichting Beter Leven voor Allen (BLvA)

Stichting Beter Leven voor Allen (BLvA)

Het doel van de bijeenkomsten is de aanwezigen mogelijkheden aan te reiken hoe zij zelf keuzes kunnen maken en prioriteiten kunnen stellen om hun bestedingsbudget beter te gebruiken en problemen (zoals betalingsproblemen en schuldhulpverlening) te voorkomen; de ontwetendheid in gezond eten aan te pakken; de achterban te steunen en te stimuleren actief met hun kinderen op school bezig te blijven en de achterban te informeren over de mogelijkheden om zelf een bedrijf te starten en productief ter zijn in de Nederlandse samenleving.

Organisatie
Stad Den Haag
Jaar 2017
Thema Geloof en Samenleving
Bedrag € 1000

Terug naar het overzicht van de projecten.

Actueel

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Zorgboerderij De Locatie