Projecten

Muslims for Progressive Values (MPV) Nederland

Muslims for Progressive Values (MPV) Nederland

Celebration of Life op 20 juli 2017; Een feestelijk evenement waarbij de successen van vrouwenrechtenactivisten uit moslimgemeenschappen gevierd worden en eer wordt betoond aan eenieder die vecht voor vrouwenrechten en emancipatie, en die geweld tegen vrouwen en meisjes in al haar vormen bestrijdt door het bevorderen van voorlichting en de vrijheid om kritisch te denken.

Organisatie Muslims for Progressive Values
Stad Beverwijk
Jaar 2017
Thema Vrede en Mensenrechten
Bedrag € 1500
Stichting Beter Leven voor Allen (BLvA)

Stichting Beter Leven voor Allen (BLvA)

Het doel van de bijeenkomsten is de aanwezigen mogelijkheden aan te reiken hoe zij zelf keuzes kunnen maken en prioriteiten kunnen stellen om hun bestedingsbudget beter te gebruiken en problemen (zoals betalingsproblemen en schuldhulpverlening) te voorkomen; de ontwetendheid in gezond eten aan te pakken; de achterban te steunen en te stimuleren actief met hun kinderen op school bezig te blijven en de achterban te informeren over de mogelijkheden om zelf een bedrijf te starten en productief ter zijn in de Nederlandse samenleving.

Organisatie
Stad Den Haag
Jaar 2017
Thema Geloof en Samenleving
Bedrag € 1000
Red Rooster Foundation

Red Rooster Foundation

Het DPC Eastlands Youth Intervention Plan; Na eerste DPC workshops die aan 27 jongerengroepen gegeven werden door Nederlandse facilitators gaan nu lokale jongerengroepen in 5 sloppenwijken zelf verder met vredesinitiatieven.

Organisatie
Land Kenia
Jaar 2017
Thema Vrede en Mensenrechten
Bedrag € 2500
Stichting DSTS/Nieuwwij.nl

Stichting DSTS/Nieuwwij.nl

European Project for Interreligious Learning; een internationaal ontmoetingsproject, dat vrouwen met een christelijke en islamitische achtergrond gedurende twee en een half jaar de mogelijkheid biedt van en met elkaar te leren. De deelneemsters zijn afkomstig uit vier landen: Bosnië-Herzegovina, Oostenrijk, Turkije en Nederland.

Organisatie Stichting DSTS/Nieuwwij.nl
Stad Amsterdam
Jaar 2017
Thema Geloof en Samenleving
Bedrag € 2500
Youth for Christ Nederland

Youth for Christ Nederland

Youth for Christ heeft de afgelopen jaren 54 LifeSpots geholpen bij de start. Jongeren die eerder op straat hingen, vinden vMen leert hen dat een investering in kwaliteit van LifeSpots noodzakelijk is. Binnen de LifeSpots ontmoet men steeds vaker kwetsbare jongeren die in onveilige situaties leven. Het is van groot belang dat jongerenwerkers van LifeSpots goed worden toegerust als het gaat om het signaleren van problemen, zodat zij preventief kunnen werken. Schenking voor twee jaar

Organisatie Youth for Christ Nederland
Stad Driebergen
Jaar 2017
Thema Geloof en Samenleving
Bedrag € 5000

START AANVRAAG

Begin hier met de QUICKSCAN

Actueel

START AANVRAAG

Begin hier met de QUICKSCAN