Samenwerken

IN HET STEUNEN VAN EEN PROJECT

Samenwerken is voor de Haëlla Stichting een groot goed. Het behandelen van kleinschalige projecten kost veel tijd en dit doen we graag. Het is fantastisch dat wij onze expertise kunnen delen met anderen, zodat we gezamenlijk deze initiatieven kunnen ondersteunen. Ook is het voor de aanvragers fijn dat zij eenmalig een aanvraag indienen, die aan verschillende stichtingsbesturen kan worden voorgelegd. De stichting werkt op diverse manieren samen en staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsvormen;

  • duurzame samenwerking met andere (vermogens)fondsen of stichtingen
  • samenwerking met particuliere schenkers; periodiek of eenmalig
  • Fonds Op Naam; stichtingen of particulieren giften die ondergebracht worden bij de Haëlla Stichting

In de rechter menubalk ziet u met welke stichtingen wij op dit moment een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Heeft u interesse om samen te werken? Zie de diverse links op onze website om hierover meer te weten komen. Ook kunt u contact met ons op te nemen of een afspraak maken om de wensen en mogelijkheden met de Haëlla Stichting te bespreken.

Aan een samenwerking met de Haëlla Stichting (en andere goede doelen fondsen) is belastingvoordeel gekoppeld. De Haëlla Stichting is in het bezit van een ANBI status.

 

in de vorm van overleg

De Haëlla Stichting vindt het zeer belangrijk dat vermogensfondsen onderling met elkaar in contact zijn en zich inzetten om de sector te optimaliseren. De Haëlla Stichting geeft hier vorm aan door actief deel te nemen in verschillende overleg structuren:

  • lid van het FIN (Fondsen in Nederland) - de landelijke belangenorganisatie voor vermogensfondsen
  • lid van de FIN werkgroep TROV (Totaal Rendement Op Vermogen)
  • deelname aan het HAFO (Haags Fondsen Overleg)
  • deelname aan het Landelijke Fondsen Overleg

 

Daarnaast werken we ook graag samen met andere vermogensfondsen om gezamenlijk projecten te ondersteunen. Over specifieke projecten wordt dan ook contact onderhouden met andere fondsen, zowel in het traject van beoordelen als in het traject nadat er een schenking is gedaan. Tevens werken we samen met andere vermogensfondsen om projecten naar elkaar door te verwijzen als het project beter bij dat fonds past.

LINKS

FIN - Vereniging van Fondsen In Nederland

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling