Samenwerken

met fondsen en stichtingen

De Haëlla Stichting werkt samen met een aantal (familie)stichtingen die, geheel of gedeeltelijk, dezelfde doelen nastreven. Het betreft hier veelal kleinere vermogensfondsen zonder personeel. De Haëlla Stichting werkt graag met deze stichtingen samen zodat capaciteit en kennis kan worden gedeeld.

Heeft uw fonds geen eigen kantoor, of beperkte kantoorcapaciteit, en geen personeel en wilt u als bestuur graag leuke (kleinschalige) initiatieven onder ogen krijgen? Dan is een samenwerking met de Haëlla Stichting zeker een mogelijkheid. De Haëlla Stichting bereidt alle binnenkomende aanvragen voor ten behoeve van haar eigen organisatie en deelt graag deze informatie met andere besturen, zodat er gezamenlijk projecten ondersteunt kunnen worden. De stichtingen kunnen op verschillende manieren samenwerken, bijvoorbeeld door in een bepaald thema alle projectvoorstellen voorgelegd te krijgen of door een bedrag beschikbaar te stellen voor een bepaalde doelgroep en allerlei vormen die daar tussenin zitten.

De Haëlla Stichting heeft een samenwerking met:

  • Stichting Ceres
  • H. Hartstra Stichting
  • Stichting Heemfonds
  • Stichting Henriettefonds
  • Leeuwensteinstichting
  • Stichting Reginafonds
  • Voormalig Roomsch Armen Weeshuis

Meer informatie over deze stichtingen vindt u in het rechterblok op deze pagina. Bent u op zoek naar een vorm van duurzame samenwerking? Graag bekijken we samen met u wat een optimale samenwerkingsvorm is, zodat er wederzijds profijt is van de samenwerking, wat ook weer ten goede komt aan de aanvragers. Neem gerust contact op met de Haëlla Stichting om een afspraak te maken. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

LINKS

FIN - Vereniging van Fondsen In Nederland

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling