particuliere Schenkingen

Individuele donateurs die achter de doelstellingen, denkbeelden en werkwijze van de Haëlla Stichting staan, kunnen geld schenken. Hieronder kunt u de mogelijkheden lezen, maar we spreken u graag persoonlijk zodat wij u een goed idee van onze stichting kunnen geven en mee kunnen denken met de ideëen of wensen die u hebt.

Legaat

Als particulier kunt u een legaat of erfenis vermaken aan de Haëlla Stichting. U kunt aangeven of uw legaat aan een specifiek doel of type project besteed moet worden, of dat u het aan de Haëlla Stichting overlaat hoe uw geld besteed wordt.

Mocht u het aan de Haëlla Stichting laten waaraan uw schenking wordt besteed, dan komen de gelden ten goede aan het bestedingsbudget van de Haëlla Stichting, waarmee u de aandachtsgebieden van de Haëlla Stichting steunt.

Periodieke schenking

Wilt u de Haëlla Stichting steunen met periodieke schenkingen? U kunt daarbij aangeven welke soort projecten of aandachtsgebieden uw voorkeur hebben.

Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de akte wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Neemt u in de akte op dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.

Eenmalige schenking

Uiteraard kunt u te allen tijde een eenmalig bedrag schenken aan de Haëlla Stichting waarbij u ook kunt aangeven welk thema of soort project u zou willen steunen. Ook aan een eenmalige gift zijn belastingvoordelen verbonden mits u voldoet aan de daarvoor geldende regels.

ANBI

De Haëlla Stichting draagt het ANBI keurmerk.

LINKS

FIN - Vereniging van Fondsen In Nederland

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Zorgboerderij De Locatie

LINKS

FIN - Vereniging van Fondsen In Nederland

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling