Leeuwensteinstichting

De Leeuwensteinstichting stelt zich tot doel initiatieven te ondersteunen in het maatschappelijke en culturele veld en op het raakvlak van beide. Het gaat de Leeuwensteinstichting daarbij om het ondersteunen van bijzondere mensen met vernieuwende initiatieven. Leeuwenstein zoekt daarbij naar het creëren van kansen door het leggen van nieuwe dwarsverbanden en het aanboren van creatieve energie. De Leeuwensteinstichting is opgericht in 1976 als particulier initiatief om dit soort initiatieven mogelijk te maken.

De Leeuwensteinstichting heeft jaarlijks een budget voor de ondersteuning van maatschappelijke en culturele projecten. Zij gaat zelf via haar netwerk actief op zoek naar projecten en krijgt projectvoorstellen aangereikt via het bureau van de Haëlla Stichting.

De Leeuwensteinstichting heeft een open set criteria die aangeven wat voor soort project zij beoogt te steunen. Maatstaf is daarbij dat minimaal 4 van de onderstaande 7 criteria van toepassing zijn op een initiatief:

1. creatieve, vernieuwende, of ondernemende initiatieven
2. gericht op educatie of ruimte voor jong talent
3. multidisciplinaire of grensoverschrijdende initiatieven
4. verbindende, activerende of inspirerende initiatieven
5. initiatieven in Nederland
6. initatieven in opstartfase of op projectbasis
7. een bijdrage van ca. € 10.000 tot € 25.000 op jaarbasis, waarbij de steun een substantiële bijdrage vormt in de externe financiering

Jaarverslag

Het jaarverslag van de stichting is te vinden op de eigen website in de rechter kolom.

Begroting 2016

Verwacht wordt dat de werkzaamheden zich in 2016 op dezelfde wijze zullen continueren en dat de bestedingen in dezelfde orde van grootte zullen zijn als in 2015. 

Mensen met initiatieven zoals hierboven genoemd kunnen zich wenden tot de Haëlla Stichting of één van de bestuursleden.