Stichting Reginafonds

Mevrouw Natasha Los, voorzitter

Mevrouw Martita Slewe, penningmeester

Mevrouw Marie-Claire Gambon, secretaris

Doelstelling

De Stichting Regina Fonds heeft ten doel steun te verlenen aan projecten die gericht zijn op vrede, mensenrechten, milieu, kleinschalige ontwikkelingsprojecten en ontwikkelingseducatie en mensen in achterstandssituaties. Daarnaast verleent het Reginafonds steun aan kunst en cultuur, met name aan jong beeldende kunstenaars en musici, bijzondere projecten op het gebied van hedendaagse muziek, architectuur en beeldende kunst en haar instellingen.

Jaren geleden ontmoetten de oprichters van de Stichting Regina Fonds Marian van den Steenhoven, die enthousiast vertelde over de Haëlla Stichting en dat deed bij hen het verlangen ontstaan ook een stichting op te richten. In 1998 konden zij dit realiseren in het Regina Fonds, en begon ook de samenwerking met de Haëlla Stichting.

Verkort beleidsplan

Het beleid van de stichting is gericht op de verwezenlijking van haar doelstelling. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na ontbinding en vereffening moet worden besteed overeenkomstig de doelstelling. De stichting werft geen gelden.

De samenwerking met de Haëlla Stichting uit zich doordat van het jaarlijks te besteden budget circa 70% aan door de Haëlla Stichting aangedragen doelen wordt besteed. 30% wordt rechtstreeks door het Regina Fonds toegewezen, waaronder met name aanvragen op het gebied van kunst en cultuur.

Het contact verloopt via de Haëlla Stichting. De Stichting Regina Fonds volgt in haar werkwijze het privacybeleid van de Haëlla Stichitng. 

Begroting 2019

Verwacht wordt dat de werkzaamheden zich in 2019 op dezelfde wijze zullen continueren en dat de bestedingen in dezelfde orde van grootte zullen zijn als voorgaande jaren.

Beloningssysteem

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inzet.

RSIN nummer: 807208565

Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.

2017: Jaarrekening Stichting Reginafonds

2016: Jaarrekening Stichting Reginafonds

2015: Jaarrekening Stichting Reginafonds

2014: Jaarrekening Stichting Reginafonds

2013: Jaarrekening Stichting Reginafonds

2012: Verslag Activiteiten Stichting Reginafonds

 

Film van Lokaal Mondiaal/Vimeo: 'Hoe koken we met CooKit/Ethiopië - Stichting Solar Cooking'