Stichting Reginafonds

Mevrouw Natasha Los, voorzitter

Mevrouw Martita Slewe, penningmeester

Mevrouw Marie-Claire Gambon, secretaris

Doelstelling

De Stichting Regina Fonds heeft ten doel steun te verlenen aan projecten die gericht zijn op vrede, mensenrechten, milieu, kleinschalige ontwikkelingsprojecten en ontwikkelingseducatie en mensen in achterstandssituaties. Daarnaast verleent het Reginafonds steun aan kunst en cultuur, met name aan jong beeldende kunstenaars en musici, bijzondere projecten op het gebied van hedendaagse muziek, architectuur en beeldende kunst en haar instellingen.

Jaren geleden ontmoetten de oprichters van de Stichting Regina Fonds Marian van den Steenhoven, die enthousiast vertelde over de Haëlla Stichting en dat deed bij hen het verlangen ontstaan ook een stichting op te richten. In 1998 konden zij dit realiseren in het Regina Fonds, en begon ook de samenwerking met de Haëlla Stichting.

Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.

Begroting 2016

Verwacht wordt dat de werkzaamheden zich in 2016 op dezelfde wijze zullen continueren en dat de bestedingen in dezelfde orde van grootte zullen zijn als in 2015.

Beloningssysteem

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inzet.

RSIN nummer: 807208565

Het contact verloopt via de Haëlla Stichting.

2016: Jaarrekening Stichting Reginafonds

2015: Jaarrekening Stichting Reginafonds

2014: Jaarrekening Stichting Reginafonds

2013: Jaarrekening Stichting Reginafonds

2012: Verslag Activiteiten Stichting Reginafonds

 

Film van Lokaal Mondiaal/Vimeo: 'Hoe koken we met CooKit/Ethiopië - Stichting Solar Cooking'