Thema's

De Haëlla Stichting steunt projecten op een viertal gebieden;

Geloof en Samenleving

Activiteiten die zoeken naar vernieuwing vanuit de christelijke traditie en de boodschap die daaruit spreekt; waaruit een open houding spreekt die andersdenkenden behoedzaam en met respect behandelt en waarbij de aandacht zich ook richt op de interreligieuze dialoog en de uitdagingen van een multiculturele samenleving. Aanvragen zijn gericht op de toekomst; op openheid, dialoog, communicatie en verzoening. 

Vrede en Mensenrechten

Activiteiten die vrede, een betere verstandhouding tussen de volkeren en de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreven. Projecten die schendingen van de mensenrechten aan de orde stellen en tegengaan. Initiatieven om groepen mensen voor te lichten, bewust te maken en inzicht te geven in conflicten.

Milieu en Duurzaamheid

Activiteiten gericht op het rentmeesterschap van de aarde; een schoner milieu en duurzaam beheer van energie en exploitatie van grondstoffen. Projecten die, zowel in Nederland als in het buitenland, een gedragsverandering nastreven om de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Initiatieven die, met voorkeur kinderen en jongeren, voorlichten en bewust maken van de mogelijkheden die er zijn en ook concrete initiatieven die hun steentje willen bijdragen.

Achterstand in Nederland

Praktische hulp voor (groepen) mensen die in Nederland op de één of andere manier in de knel zijn geraakt. Activiteiten die een rechtvaardige samenleving nastreven, één waarin mensen invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven en/of de ruimte krijgen tot rust te komen. Onze aandacht gaat speciaal uit naar vrouwen in probleemsituaties, ongedocumenteerden, vluchtelingen en asielzoekers, daklozen, werklozen, (ex-)verslaafden, (ex-)gedetineerden.

AANVRAgen/HERVATTEN

Klik hierboven om het aanvraagformulier te openen of uw aanvraag te hervatten. Als u al eerder een aanvraag gedaan hebt of u wilt verder gaan met een aanvraag: uw gebruikersnaam is uw e-mailadres en u hebt het wachtwoord daar ontvangen. Dit heeft u eventueel zelf gewijzigd.

Nb. Uit ervaring blijkt dat het uploaden van documenten vanuit een Mc Book Pro niet lukt. Dus het beste kunt u met een ander soort computer werken.

GESPREK AANVRAGEN

Willen jullie in een persoonlijk contact meer over de eventuele aanvraag vertellen of advies vragen, ga dan met ons in gesprek. Klik hierboven op 'Gesprek Aanvragen', dan nemen wij na ontvangst van jullie bericht contact op om een afspraak te maken.

AANVRAgen/HERVATTEN

Klik hierboven om het aanvraagformulier te openen of uw aanvraag te hervatten. Als u al eerder een aanvraag gedaan hebt of u wilt verder gaan met een aanvraag: uw gebruikersnaam is uw e-mailadres en u hebt het wachtwoord daar ontvangen. Dit heeft u eventueel zelf gewijzigd.

Nb. Uit ervaring blijkt dat het uploaden van documenten vanuit een Mc Book Pro niet lukt. Dus het beste kunt u met een ander soort computer werken.

GESPREK AANVRAGEN

Willen jullie in een persoonlijk contact meer over de eventuele aanvraag vertellen of advies vragen, ga dan met ons in gesprek. Klik hierboven op 'Gesprek Aanvragen', dan nemen wij na ontvangst van jullie bericht contact op om een afspraak te maken.

Projecten

Eigen Krachtvoer - Natuurlijk voor Minima

GABRIELA National Alliance of Women

Stichting Tosangana

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland

Zorgboerderij De Locatie