Nu beschikbaar:

Tussenrapportage van zes maanden Kleinecoronahulp

Kleinecoronahulp is een samenwerkingsverband van meer dan 20 fondsen die actief zijn in heel Nederland en zich inzetten om kwetsbare mensen een lichtpunt te bieden, mensen die het zwaar hebben door de gevolgen van de corona epidemie. Kleinecoronahulp richt zich op de thema’s: eenzaamheid, voedselhulp, en steun voor dak-en thuislozen. Kleinecoronahulp wordt gecoördineerd en uitgevoerd door de Haëlla Stichting.

Lees nu de Kleinecoronahulp tussenrapportage.

Ook bijdragen met uw fonds? Neem contact met ons op!

 

—————————————————————————-

Haëlla, fonds met lef

De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu. We luisteren en denken mee, en kunnen helpen met de financiering. Het gaat om kleinschalige kansrijke projecten die een startkapitaaltje nodig hebben om slagkracht te ontwikkelen. ‘Kiemen’ die anderen helpen en inspireren. Vernieuwende projecten die zich nog moeten bewijzen en voor andere fondsen misschien te risicovol zijn.

We steunen vrijwilligers-projecten op het gebied van:

Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten,
Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid.

themas

 

—————————————————————————————————————

Informatie i.v.m. corona:

De maatregelen ten gevolge van het Corona virus hebben gevolgen voor veel activiteiten. De Haëlla Stichting heeft daarom de volgende maatregel genomen: in navolging van het overheidsbeleid willen we alleen groepsactiviteiten steunen die voldoen aan de overheidsregels. Ook hebben we besloten om geen projecten te steunen waarbij overnachtingen plaats vinden.

Als u een nieuw initiatief hebt gericht op kwetsbare mensen die direct de gevolgen van de corona crisis dragen, zal het versneld worden behandeld. Dien uw aanvraag daarvoor in via de site: kleinecoronahulp.nl

Mogelijk zijn we telefonisch minder goed bereikbaar doordat we thuiswerken. Maar we luisteren wel onze voicemail, bellen dan terug en we beantwoorden e-mails.

INITIATIEF VOOR VLUCHTELINGEN in NEDERLAND?

Kijk bij WIJDOENMEE.NU of uw project bij het platform past en doe een aanvraag!