Heeft u een initiatief gericht op kwetsbare mensen die direct de gevolgen van de coronacrisis dragen, dien dan in via: kleinecoronahulp.nl

 

Poëtisch hart onder de riem

Zo snel als het virus zich verspreidt, zo snel ontstaan ook mooie initiatieven. De stadsdichter Schiedam is een mooi initiatief gestart voor de eenzame ouderen in Schiedam.  Door middel van een poëtisch gebaar wordt een groet aan ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen in Schiedam gebracht. Een warm, symbolisch gebaar waarmee gelijk een stukje hoop en lente in huis wordt gebracht. Het idee is om een gedicht te laten drukken op groeipapier (papier gevuld met zaden van een vergeet-me-nietje) en ervoor te zorgen dat dit via de logistiek van de verzorgingstehuizen bij de mensen terecht komt. Voor een glimlach op het gezicht (ze zijn niet vergeten) en een beetje lente/iets om naar uit te kijken doordat ze het papier kunnen planten.

 

Laatste nieuws voor (reguliere) aanvragers bij de Haëlla Stichting:

De maatregelen ten gevolge van het Corona virus hebben gevolgen voor veel activiteiten. De Haëlla Stichting heeft daarom de volgende maatregel genomen: in navolging van het overheidsbeleid willen we geen groepsactiviteiten steunen in de periode t/m (vooralsnog) 28 april, en geen evenementen tot 1 juni.

Daarom vragen we u:

a. Als uw project al goedgekeurd en betaald is en plaats vindt voor 1 juni en u heeft daar nog niets over laten weten: neem dan onmiddellijk contact met ons op. We horen graag wat uw plannen zijn. We doen aan maatwerk.

b. Als uw project is goedgekeurd, maar nog niet betaald is: stuur ons een mail met uw plannen voor aanpassingen en eventueel uitstel.

c. Als uw project is ingediend maar nog niet goedgekeurd is, wacht op goedkeuring, daar krijgt u nadere instructies bij.

d. Als u wilt indienen: vooral doen! Dat kan via aanvragen.

Als u een nieuw initiatief hebt gericht op kwetsbare mensen die direct de gevolgen van de corona crisis dragen, zal het versneld worden behandeld. Dien uw aanvraag daarvoor in via de site: kleinecoronahulp.nl

Mogelijk zijn we telefonisch minder goed bereikbaar doordat we thuiswerken. Maar we luisteren wel onze voicemail, bellen dan terug en we beantwoorden e-mails.

Haëlla, fonds met lef

De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu. We luisteren en denken mee, en kunnen helpen met de financiering. Het gaat om kleinschalige kansrijke projecten die een startkapitaaltje nodig hebben om slagkracht te ontwikkelen. ‘Kiemen’ die anderen helpen en inspireren. Vernieuwende projecten die zich nog moeten bewijzen en voor andere fondsen misschien te risicovol zijn.

We steunen vrijwilligers-projecten op het gebied van:

Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten,
Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid.

themas

 

—————————————————————————————————————

INITIATIEF VOOR VLUCHTELINGEN in NEDERLAND?

Kijk bij WIJDOENMEE.NU of uw project bij het platform past en doe een aanvraag!