haella bloem
Haëlla fonds met lef

HEEFT U EEN IDEAAL?

Droomt u, net als wij, van een betere wereld? Een wereld waar iedereen recht heeft op kansen op een goed bestaan. Een vredelievende wereld waarin respect is voor elkaar, voor elkaars geloof en achtergrond en waarin we zorgen voor kwetsbare mensen en ons milieu. En heeft u een concreet plan om daar een steentje aan bij te dragen en hulp nodig om uw project te realiseren?

Dan kunt u een aanvraag indienen bij de Haëlla Stichting!

U kunt alléén digitaal via onze website aanvragen. 

Start uw aanvraag digitaal via deze website (met de knop verder naar onder op deze pagina). Dit kan het hele jaar door. Sla uw aanvraag tussendoor op. U kunt er later mee verder gaan.

Wij proberen om zo snel mogelijk na verzending van uw aanvraag contact met u op te nemen om aanvullende vragen te stellen. Doorgaans doen we dit binnen een maand. De beslissing van het bestuur volgt later, doorgaans binnen 3 maanden nadat u uw aanvraag heeft ingediend.

We nemen geen aanvragen per e-mail of per fysieke post in behandeling. Evenmin geven we feedback op voor-aanvragen die we ontvangen.

NB: in navolging van het overheidsbeleid m.b.t. corona willen we alleen groepsactiviteiten steunen die voldoen aan de overheidsregels. 

Een aanvraag doen

REGELS EN CRITERIA

Past uw plan bij de Haëlla Stichting?

Uw plan is gericht op een groep mensen - en niet voor de verbetering van het leven van slechts één persoon.

Uw plan gaat over een onderwerp dat belangrijk is voor de Haëlla Stichting. Zie:

U voert uw idee samen met anderen uit. Dit kan als stichting of vereniging, maar ook als initiatiefgroep (een groep mensen van minstens 5 personen).

Vrijwilligers spelen een grote rol in het project.

Er is een Nederlands of Engels sprekende contactpersoon die telefonisch bereikbaar is.

Wij geven maximaal 3.000 euro voor de uitvoering van uw idee. De totale begroting mag maximaal 50.000 euro zijn.

Het bestuur van de Haëlla Stichting beslist of uw aanvraag wordt goedgekeurd.

U kunt maar 1 keer per jaar geld van ons krijgen.

Onze middelen zijn helaas beperkt. Daarom kunnen sommige activiteiten en organisaties geen steun van ons krijgen. Zie:

De Haella Stichting en aangesloten fondsen zijn gericht op kleine vrijwilligersprojecten van niet al te te grote organisaties.

Een aanvraag doen

PRAKTISCHE INFORMATIE

U dient uw aanvraag digitaal via onze website in. Dit kan het hele jaar door. Bij de aanvraag vragen wij om enkele documenten. Het is daarom goed deze digitaal klaar te hebben staan, zodat u ze kunt uploaden.

Een beschrijving van uw plan. Wat is het doel? Wat zijn de activiteiten? Hoe wilt u dit uitvoeren? Met wie en wanneer? Met wie werkt u samen?

Hoeveel geld is er in totaal nodig? Maak een overzicht van de verschillende kosten.

Hoe gaan jullie alle kosten betalen? Behalve van de Haëlla Stichting zal er vaak extra geld nodig zijn. Waar komt het geld vandaan? Maak een overzicht van de fondsen, organisaties of sponsors waar u ook heeft aangevraagd.

Wordt het plan namens een stichting of vereniging of andere organisatie ingediend? Voeg dan de statuten en het laatste financiële jaarverslag toe.

—————————–
Na afloop van uw toegekende aanvraag

EVALUATIE  INVULLEN

Als uw aanvraag is goedgekeurd en het project is uitgevoerd, krijgen we graag een evaluatie. Deze kunt u invullen door in te loggen op uw projectpagina. Dat is dezelfde pagina als waar de aanvraag gedaan is.

Uw gebruikersnaam = uw emailadres. Gebruik dus hetzelfde emailadres dat u bij de aanvraag gebruikte. Uw wachtwoord heeft u daar ontvangen. U kunt ook altijd een nieuw wachtwoord aanvragen via deze inlogpagina. Na inloggen, gaat u naar het tabblad ‘evaluatie’ en beantwoordt de vragen. In het tabblad ‘foto’s’ kunt u 3 projectfoto’s uploaden die spreken voor het project. Ook ontvangen we graag een korte financiële verantwoording.

 

————————————-

Haëlla’s

PRIVACYBELEID

De Haëlla stichting gaat zorgvuldig met uw gegevens om.
Download ons privacybeleid