Project

Haella Thema

Vrede en Mensenrechten

Project: Corona ondersteuning Casa de la Alegria

Stichting Casa de la Alegria, 2020

Casa de la Alegria biedt wekelijks psychische hulpverlening aan kwetsbare kinderen die geweld, misbruik en verwaarlozing hebben meegemaakt. Onze hulp, in de vorm van creatieve activiteiten, spelen een belangrijke rol in persoonlijke ontwikkeling en traumaverwerking van de kinderen. De uitbraak van COVID-19 én de lockdown die daarmee gepaard gaat brengt de continuïteit van dit werk in gevaar en de vertrouwensbanden die opgebouwd zijn met de kinderen. Daarbij raken de voorraden op van de lokale partners die normaal gesproken onderdak en voedsel bieden aan deze kinderen. Op korte termijn stellen wij daarom de ondersteuning van onze lokale partners in de basisvoorzieningen als hoogste prioriteit zodat de negatieve implicaties van deze crisis op de ontwikkeling van de kinderen tot een minimum beperkt blijft. Het totale project ondersteunt ~250 kinderen voor de komende 8 weken in de praktische voorzieningen (voedsel, medicijnen én middelen voor hygiëne).

Haella Project Foto