Project

Haella Thema

Geloof en Samenleving

Project: Vlog 'Anderhalve Meter'

Stichting Diensten met Belangstellenden, 2020

Website: www.dmbamsterdam.nl

Ons vlog 'Anderhalve Meter' gaat in op thema’s als: hoop, vrijheid, liefde en genade, maar ook vragen over het bestaan van God. Allemaal in een korte concrete boodschap die op diverse locaties in Amsterdam zijn opgenomen. Iedere aflevering wordt ondersteund door (pop)muziek van musicus Benjamin Bakker. Het hedendaagse taalgebruik, de prikkelende vragen en actuele thematiek maken dat, juist ook jongeren en mensen van buiten de kerk deze afleveringen bekijken. Onze vlogs worden professioneel geproduceerd en dat vertaalt zich ook in het aantal kijkers. De coronacrisis heeft tot mooie creatieve alternatieven geleid, ons vlog is hiervan een voorbeeld. We hebben het verlangen dat jongeren en buitenkerkelijke kijkers geïnspireerd mogen raken door dit vlog. De onlinemogelijkheden zijn voor vele mensen, maar in het bijzonder jongeren een prettige manier om meer over het geloof te weten te komen en om na te denken over allerlei vragen.

Haella Project Foto