Project

Haella Thema

Samenleven in Nederland

Project: Afrikaanse Migrant gemeenschap Sociale Cohesie (Nederland)

CENDDOW, 2020

Website: www.cenddow.org

DIASPOINT project “Afrikaanse Migrant gemeenschap Sociale Cohesie is een initiatief van Stichting CENDDOW. Het project heeft tot doel een strategisch platform te bieden waarmee kennis van Afrikaanse migranten toegankelijk kan worden gemaakt voor partners en belanghebbenden bij ontwikkelingssamenwerking. Het project heeft tot doel de inclusiviteit van de Afrikaanse minderheidsgemeenschappen in de Nederlandse samenleving te versterken. Afrikaanse migranten in Nederland zijn niet geïntegreerd in de Nederlandse agenda's van sociale cohesie. Dit maakt het moeilijk voor hen om gehoord en gecommuniceerd te worden met waardevolle informatie die betrekking heeft op hun ontwikkeling. Dit kan worden beschouwd als een ernstige communicatiekloof in onze samenleving. Daarom zullen de projectactiviteiten vrijwilligers en stagiaires van Afrikaanse jongeren rekruteren. Ze zullen worden gerekruteerd via vrijwillige arbeidsbureaus en actieve platforms voor Afrikaanse migranten.

Haella Project Foto