Project

Haella Thema

Milieu en Duurzaamheid

Project: Hortus Populus en gezonde voeding

Stichting Duurzaam Bodegraven-Reeuwijk, 2019

Website: www.duurzaambodegravenreeuwijk.nl

Het doel is het bevorderen van de beschikbaarheid van gezonde groenten. Maar dan zo dat de kwaliteit van de bodem wordt verbeterd en dat biodiversiteit toeneemt. Voor de consument richten we ons op het besef van smaak en kwaliteit van de ecologische groenten. We delen kennis over een duurzaam voedingspatroon waarbij gezondheid voorop staat en voedselverspilling wordt geminimaliseerd. Door cursussen, aanvullende informatie, proeverijen kunnen we mensen beter op weg helpen.

Haella Project Foto