Project

Haella Thema

Samenleven in Nederland

Project: Femmes for Freedom Support

Stichting Femmes for Freedom, 2022

Website: www.femmesforfreedom.com

FFF is een vrouwenrechtenorganisatie die zich inzet voor de algehele emancipatie van meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond. Ondanks de vele successen en impact van FFF ontvangt FFF geen institutionele overheidssubsidie en ongeoormerkt geld. Ook heeft FFF geen vaste inkomsten. Nav het gesprek met Haella over de financiële positie van FFF, is FFF uitgenodigd om een aanvraag in te dienen, zodat we een deel van de overheadkosten, fondsenwerving, activiteiten die niet door projectsubsidies worden gedekt en proefprocessen kunnen bekostigen. Van de € 15.000 euro die we aanvragen zal € 10.000 worden ingezet voor overhead, fondsenwerving en activiteiten die niet door onze projectsubsidies worden gedekt. (FFF mag projectaanvragen indienen bij de ministeries V&J, BZ en OC&W). €5.000 willen wij inzetten voor vier proefprocessen die als doelstelling hebben om de positie van meisjes en vrouwen te verbeteren.

Haella Project Foto