Project

Haella Thema

Geloof en Samenleving

Project: Soup&Soul

Nassaukerk, 2022

Website: https://nassaukerk.nl/contact/

uit onderzoek blijkt dat mensen die eenzaam zijn, zingeving missen. De kerk heeft een op dit gebied een lange en rijke traditie. Tijdens dit project willen we via teksten, meditatie, film en muziek uit verschillende levensbeschouwelijke tradities op zoek gaan naar de relatie tussen eenzaamheid en zingeving. We willen mogelijkheden scheppen voor mensen om op hun eigen manier zin te vinden in ontmoeting en gemeenschap, in rituelen, muziek, verhalen en in het onderlinge gesprek. We willen: • Bevorderen van bewustwording van wat eenzaamheid kan zijn en hoe we daarmee om kunnen gaan, bij onszelf en in relatie tot anderen. • Eenzaamheid uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken. • Nieuwe verbintenissen met en in de buurt creëren en de samenhang in de buurt bevorderen. Dit doen we door: • maandelijkse avond met soep en een inhoudelijk deel rondom het thema en de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. • wekelijks spreekuren voor mensen die hier behoefte aan hebben.

Haella Project Foto