Project

Haella Thema

Vrede en Mensenrechten

Project: Pachachaca 2022

Yoreem Foundation, 2021

Website: yoreem.nl

De doelstelling van Pachacacha is het bieden van opvoedkundige begeleiding, het bijdragen aan een veilige leefomgeving en een integrale opvoeding voor kinderen en jongvolwassenen, zodat zij betere mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen tot kinderen/ jongeren met een integraal welzijn. Uiteindelijk moeten zij als volwaardige burgers deel kunnen uitmaken van de maatschappij. Voor wat betreft het gezinshuis heeft het Ministerie van Sociale Zaken een handboek opgesteld waarin zeer uitgebreide regels zijn opgesteld over de begeleiding en evaluatie van de voortgang van de kinderen op verschillende aspecten die van toepassing zijn op hun ontwikkeling. De activiteiten richten zich in de eerste plaats op kinderen tot 18 jaar die woonachtig zijn in het plaatsje Calca en die zich in extreme armoede bevinden. Zij kregen oa. extra huiswerkbegeleiding. Daarnaast wordt gewerkt met hun ouders, vaak alleenstaande moeders. Zij ontvangen ambulante hulpverlening.

Haella Project Foto