Project

Haella Thema

Vrede en Mensenrechten

Project: 20.000 namen

Stichting MiGreat, 2021

Website: www.migreat.org

MiGreat strijdt voor humaan migratiebeleid. Het einddoel is veilige mogelijkheden bieden voor mensen om naar Europa te vluchten of migreren, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van meer werk-, studie- en asielvisa in de regio. Migratie moet niet alleen voorbehouden zijn aan rijke, hoogopgeleide expats, maar juist ook voor mensen die onder de armoedegrens leven, en/of op de vlucht zijn. De globale ongelijkheid kan sterk verminderd worden als de armsten niet met geweld geweerd worden uit de rijkste landen. Naast het bieden van werk- en studievisa moet Europa een veel groter aantal kwetsbare vluchtelingen opnemen. Zolang reguliere migratie niet bereikbaar is voor degenen die het ‘t hardst nodig hebben, en mensen dus irregulier naar Europa komen, strijden we tegen het Europese afschrikbeleid. We organiseren acties en campagnes om aandacht te vragen voor de erbarmelijke omstandigheden in Libische detentiecentra en Griekse kampen, het grove geweld dat nationale grenspolitie en Frontex gebruikt bij ‘pushbacks’ (het zonder enige vorm van proces deporteren van vluchtelingen en migranten), en het schrikbarend hoge aantal doden dat - deels door politieke keuzes - valt aan de Europese grenzen. We bieden ook noodhulp aan mensen die in Bosnië buiten het reguliere opvangsysteem vallen. Met het project 20.000 namen willen wij overal in Nederland herdenkingsdiensten organiseren, waarbij de namen van de overledenen genoemd worden. Hiermee geven we aandacht aan de vele dodelijke slachtoffers van Fort Europa en roepen we de vraag op waarom er zoveel doden gevallen zijn, en of dat ook anders kan.

Haella Project Foto