Project

Haella Thema

Vrouwenrechten

Project: Voorkomen van vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken

Stichting Kune Zuva, 2021

Website: www.kunezuva.nl

Voorkomen van vrouwenbesnijdenis en kindhuwelijken door voorlichting aan basisschoolleerlingen, dorpsoudsten en ouders, met de nadruk op het wettelijke verbod en de gezondheidsrisico’s voor en het ontnemen van kansen aan meisjes. Evenals het creëren van mogelijkheden om zelfvoorzienend te worden voor meisjes waarvoor deze voorlichting te laat komt: zij zijn, of al zwanger, of al bevallen maar willen niet trouwen. Deze laatste groep is waar het pilot project zich specifiek op richt. Door deze groep meisjes onafhankelijkheid te leren kan worden voorkomen dat de kinderen van deze meisjes al op zeer jonge leeftijd worden besneden. cccc

Haella Project Foto