Project

Haella Thema

Vrede en Mensenrechten

Project: Verzoeningsworkshops voor jongeren in Rwanda

Stichting the Cornerstone Foundation, 2021

Website: www.cornerstone-foundation.org

Dit project is voor jonge kwetsbare schoolverlaters uit kansarme gezinnen in Rwanda. In het komende jaar hebben we de mogelijkheid om 80 studenten op te leiden in ons instituut ‘The Great Escape’ (het gaat hier om ontsnappen aan armoede). Omdat we een beroepsopleiding zijn, vormt het aanleren van vaardigheden een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. In het komende jaar willen we voor de nieuwe groepen een verzoeningsworkshop van 3 dagen aanbieden. Deze wordt verzorgd door CARSA. CARSA is een organisatie die in verzoening gespecialiseerd is. Het gaat uit van de Christelijke principes van vergeving. Het doel van deze training is om de jongeren te helpen genezen van trauma’s, die ze op hebben gelopen door de genocide die in 1994 in Rwanda is geweest. Ondanks dat de meeste van hen nog niet geboren waren, leven ze nog steeds met de gevolgen vandien. Hun ouders brengen het trauma van de genocide over op de kinderen en er is angst en wantrouwen tussen de verschillende bevolkingsroepen.

Haella Project Foto