Project

Haella Thema

Samenleven in Nederland

Project: Een plek waar je veilig anderen kunnen ontmoeten en zinvol bezig zijn

Stichting Betuwe Wereldwijd, 2021

Website: www.betuwewereldwijd.nl

Betuwe Wereldwijd streeft ernaar dat iedereen een kans krijgt, zowel mensen hier in Nederland als mensen in ontwikkelingslanden. Voor de mensen hier richten ze zich op een passende, veilige en stimulerende werkplek voor een ieder die ondersteuning nodig heeft om sociaal en maatschappelijk mee te kunnen doen. Voor de mensen in ontwikkelingslanden streven ze ernaar dat een ieder (jong of oud, man of vrouw) die een beroep wil leren en uitoefenen, kan beschikken over voldoende en kwalitatief goed gereedschap. Vanuit onze doelstelling willen we ons voor alle mensen inzetten. Financiële steun is juist in deze tijd voor Betuwe Wereldwijd belangrijk voor de voortzetting van de activiteiten en het voortbestaan van de gehele organisatie

Haella Project Foto