Haëlla past bij uw idealen

PARTICULIERE SCHENKINGEN

Zoekt u naar een manier om uw geld goed te besteden aan een mooi project dat past bij uw idealen? Hieronder kunt u de mogelijkheden lezen.

We zijn graag bereid met u in gesprek te gaan zodat u een goed beeld van onze stichting krijgt en wij mee kunnen denken met de ideeën of wensen die u heeft.

Periodieke schenkingen

Wilt u de Haëlla Stichting steunen met periodieke schenkingen? Dat is natuurlijk zeer welkom ! U kunt daarbij natuurlijk aangeven welke soort projecten of aandachtsgebieden uw voorkeur hebben.
Deze periodieke gift levert belasting voordelen op, want u kunt deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Daarvoor moet de gift wel worden vast gelegd in een door de belasting erkend formulier. Wij kunnen u daarbij helpen. Uw gift is een periodieke gift als u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) een bedrag overmaakt naar de Haëlla Stichting, deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn en u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de Haëlla Stichting.

lus

Eenmalige schenkingen

Uiteraard kunt u altijd een eenmalig bedrag schenken aan de Haëlla Stichting waarbij u ook kunt aangeven welk thema of soort project u zou willen steunen.
U kunt uw gift overmaken aan: Haëlla Stichting, Den Haag. IBAN: NL68ABNA0424734982. De Haëlla Stichting heeft het ANBI keurmerk. Ons RSIN is 005607516.

strik

Legaat

Als particulier kunt u een legaat of erfenis vermaken aan de Haëlla Stichting. U kunt aangeven of uw legaat aan een specifiek doel of type project besteed moet worden, of dat u het aan de Haëlla Stichting overlaat hoe uw geld besteed wordt.
Mocht u het aan de Haëlla Stichting laten waaraan uw schenking wordt besteed, dan komt uw geld ten goede aan het bestedingsbudget van de Haëlla Stichting, waarmee u alle aandachtsgebieden van de Haëlla Stichting steunt.