Samenleven in Nederland

Bureau sociaal-juridische dienstverlening aan buitenlanders

SDB bestaat sinds 2004. De meeste cliënten van SDB zijn buitenlanders die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben ('ongedocumenteerden'), doorgaans afgewezen asielzoekers die door allerlei oorzaken niet kunnen terugkeren. SDB onderscheidt zich van collega-instellingen door zij vaak cliënten langdurig kan begeleiden in complexe zaken, waarbij het niet uitmaakt of cliënten zich in de stad Utrecht bevinden (in de meeste plaatsen is geen behoorlijke hulpverlening voor deze doelgroep aanwezig). De hulpverlening bestaat uit juridisch onderzoek en advies, verwijzing naar de advocatuur, verwijzing naar de gezondheidszorg, zoeken naar onderdak, ondersteunende gesprekken, en waar nodig en mogelijk financiële ondersteuning. De drie vrijwilligers hebben een relevante opleiding. Twee van hen zijn al vanaf het begin aan het bureau verbonden. Het bureau heeft veelvuldig contact met instellingen in en buiten de stad, en heeft inmiddels een omvangrijk netwerk opgebouwd.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

met name regionaal

Organisatie:

St. Dienstverlening aan buitenlanders

Website:

www.sdb-utrecht.nl

Haella Project Foto