Vrede en Mensenrechten

Project Activering Ongedocumenteerden

Om ongedocumenteerde mensen de mogelijkheid te geven te werken aan hun toekomst biedt het PAO een combinatie van praktijkleertrajecten en cursussen aan. Door middel van activering en persoonlijke ontwikkeling hopen we te komen tot een duurzame en toekomstgerichte oplossing voor iedere deelnemer. In 2019 en 2020 zal de focus sterk liggen op de mogelijkheid om onderwijs en activiteiten voor ongedocumenteerde mensen toegankelijk te houden. Het PAO zal zich naast haar eigen cursusaanbod ook richten op gestructureerde monitoring, het actief doorverwijzen naar bestaande activiteiten in de stad, het versterken van contacten met onderwijsinstellingen, bedrijven en partnerorganisaties, en de organisatie van expertmeetings en de landelijke lobby rondom het recht op onderwijs en werk. Zo wordt onderzocht hoe de activiteiten en doelstellingen van het project kunnen worden bestendigd (en waar nodig aangepast en voortgezet).

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 10.000,00

Land/Regio/Stad:

Amsterdam/Nederland

Organisatie:

A.S.K.V./Steunpunt Vluchtelingen

Website:

www.askv.nl

Haella Project Foto