Geloof en Samenleving

Moeder Aarde

Context en achtergrond van het project De joodse en christelijke traditie bieden, evenals de andere wereldreligies, beproefde en waardevolle inzichten, aanwijzingen en perspectieven voor de omgang met de Ander/de Bron, de ander en jezelf. Door de secularisatie hebben velen hier geen weet meer van. Anderen voelen zich niet (meer) thuis bij traditionele vormen van geloven en geloofsgemeenschappen. De Zwaan wil (tussen enerzijds de kerken en anderzijds centra voor bewustzijn) mensen (hernieuwd) laten kennismaken met waardevolle elementen uit de joodse en christelijke traditie en verwante levensvisies en hun ruimte bieden voor onderzoek van en gesprek over de eigen geloofs- en levenszaken, zoals: ? naastenliefde (je naaste liefhebben, hij/zij is zoals jij) ? eerbied, empathie, mededogen, barmhartigheid ? gerechtigheid ? heelheid/heiligheid van de schepping Het aanbod blijkt nog steeds te voorzien in een behoefte, gemeten naar het aantal deelnemers. Zie het overzicht in het jaarverslag 2017

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

Alkmaar

Organisatie:

Stichting De Zwaan

Website:

www.dezwaan-alkmaar.nl

Haella Project Foto