Samenleven in Nederland

Maatjes Werven

Reizende expositie met foto's van statushouders en maatjes aangevuld met brochure waarin interviews zijn opgenomen. Dit ten behoeve het motiveren van mensen om zich aan te melden als maatje. De expositie wordt geopend in het Raadhuis Leidschendam en gaat vervolgens langs tien verschillende openbare gelegenheden in de gemeente. De burgemeester schrijft een voorwoord voor de brochure, even als de voorzitter van de Raad van Kerken LV.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 500,00

Land/Regio/Stad:

Leidschendam-Voorburg

Organisatie:

Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg

Website:

www.kerkpleinleidschendamvoorburg.nl

Haella Project Foto