Samenleven in Nederland

deskundigheidsbevordering coaches

Het ontwikkelen en organiseren van ca. 15 deskundigheidsbijeenkomsten voor nieuwe coaches, ervaren coaches, projectcoördinatoren en intervisiebegeleiders. Meer maatwerk in het trainingsaanbod draagt bij aan de expertise van alle betrokken vrijwilligers (training on the job) waardoor de ca. 250 leerlingen (jaarlijks) en hun gezinnen nog beter ondersteund kunnen worden.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

landelijk

Organisatie:

Stichting Gilde Coach4you Nederland

Website:

www.coach4you.org

Haella Project Foto