Geloof en Samenleving

Ontwikkeling Parenting Teenage Course

De 'Teenage' cursus bouwt voort op de 'parenting course' die al enige jaren bestaat en waar veel vraag naar is. Materiaal moet aangepast worden en toegesneden op de leeftijdsgroep en de Nederlandse school situatie en steun voor specifieke doelgroepen (migranten en kinderen van gedetineerden). Bijeenkomsten starten met een gezamenlijke maaltijd, dan wordt een thema onder de aandacht gebracht, waarna in kleine groepjes verder wordt gepraat en oefeningen worden gedaan. De aanvraag betreft het ontwikkelen van het materiaal; een training voor de landelijke vrijwilligers die de cursus geven en reiskosten van de vrijwilligers.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 1.500,00

Land/Regio/Stad:

Landelijk

Organisatie:

Alpha Nederland

Website:

www.alphanederland.org

Haella Project Foto