Samenleven in Nederland

Klokken gelijkzetten

Het project ‘Klokken gelijkzetten’ beoogt de Somalische bevolkingsgroep in Tilburg te ondersteunen in het afstemmen van hun leven en levensstijl op de Nederlandse samenleving. Het is duidelijk dat een extra en gerichtere inzet voor de Somalische groep nodig is om mensen beter in sociale processen te betrekken en leefwerelden bij elkaar te brengen. De contacten die het MST met de Somalische bevolkingsgroep heeft, alsmede hun kwetsbare positie in de Tilburgse samenleving is aanleiding voor het project ‘Klokken gelijkzetten’. Het MST wil dit project realiseren door in te zetten op 7 met elkaar samenhangende activiteiten: 1) Present zijn 2) Dienstverlening aanbieden 3) Bruggenhoofden slaan 4) Basisvaardigheden trainen 5) Ondersteunen met inzet van maatjes 6) Leefwerelden verbinden 7) Kennis publiceren

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

Tilburg

Organisatie:

MST|Mensen in Beeld Houden

Website:

menseninbeeldhouden.nl

Haella Project Foto