Samenleven in Nederland

Hulppost voor kwetsbare groepen 2018-2019

Het project beperkt zich tot de regio. Het initiatief voor het opzetten van het project ligt bij het bestuur. Het startpunt wordt gevormd door een website die landelijk geraadpleegd kan worden. Daarnaast zullen de ‘Hulpposten’ fasegewijs uitgebreid worden, waarbij in Den Haag gestart wordt. De ‘Hulpposten’ worden gelokaliseerd op bestaande ontmoetingsplekken zoals bibliotheken en wijk en buurt centra. Het project biedt vrijwilligers en deelnemers beter zicht en inzicht binnen de digitale wereld. Verder creëert het project stagemogelijkheden voor ICT studenten. Deze studenten kunnen hun kennis en kunde overdragen aan vrijwilligers. Het project draagt bij aan de bevordering van sociaal contact voor kwetsbare groepen. ICT is een doorslaggevend instrument in het project. Het project biedt vrijwilligers de mogelijkheid zich in te zetten voor kwetsbare groepen. Het project werkt samen met soort gelijke projecten die hulp bieden aan kwetsbare groepen.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

Regio

Organisatie:

When the Eagle Learns to Fly

Website:

www.whentheeaglelearnstofly.nl

Haella Project Foto