Samenleven in Nederland

Project Huiswerkbegeleiding

Het project ‘Huiswerkbegeleiding’ is een project voor kinderen van 8-12 jaar die moeite hebben met hun schoolwerk en daarin steun nodig hebben. Kinderen worden gekoppeld aan een vrijwilliger die hen als huiswerkbegeleider een jaar lang begeleidt met hun huiswerk. Het betreft kinderen die weinig steun krijgen van hun omgeving en/of sociale netwerk, en een achterstand hebben in hun taalontwikkeling en bij andere vakken op de basisschool. De huiswerkbegeleider helpt het kind om zijn of haar vaardigheden te versterken en te ondersteunen met het huiswerk. De begeleiding vindt bij de kinderen thuis plaats, in de gezinssituatie. Netwerk Dien je Stad is hierin initiatiefnemer en voert het Huiswerkbegeleidingsproject uit in samenwerking met basisscholen en hulpverleningsinstanties in de gemeente Ede

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

Gemeente Ede

Organisatie:

Stichting TijdVoorActie

Website:

www.tijdvooractie.nl

Haella Project Foto