Samenleven in Nederland

groepsactiviteiten en pilot zorgcafe

Door ons intensieve contact met ongedocumenteerden en mensen Vergunning tot verblijf horen we waar behoefte aan is en wat de ontwikkelingen zijn. Allereerst willen we de drempel voor ongedocumenteerde vrouwen nog meer verlagen. Niet iedereen waarvan we vermoeden dat die hulp nodig heeft komt op het spreekuur. Na overleg met enkelen is het plan gegroeid om laagdrempelig contact te leggen en aan te sluiten en om groepsactiviteiten te faciliteren. waar contact, info, welbevinden en begeleiding samengaan. Geleid door deskundige vrijwilligers of afhankelijk van het thema professionals. Met op de achtergrond deskundige professionals. Juist de groep vrouwen heeft meer aandacht nodig. Zo werken we aan een verblijfhuis vrouwen zonder papieren. Naast het mannenverblijfhuis dat we hebben. We willen verkennen hoe we de vrouwen bereiken voor wie het spreekuur een brug te ver is met de pilot zorgcafe. voor mannen werken we aan een sportgroep met aandacht voor welbevinden.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

Haarlem en omgeving

Organisatie:

Stem in de Stad

Website:

www.stemindestad.nl

Haella Project Foto