Geloof en Samenleving

Educatieproject "Geregistreerd"

Er zijn verschillende manieren om het verleden van mensen zichtbaar te maken. In Nederland staat iedere inwoner geregistreerd in de Basis Registratie Personen (BRP). Vroeger stond ook iedere persoon ingeschreven, maar in de kolonies stonden de slaven niet geregistreerd. Slaven die vóór de afschaffing van de slavernij werden vrijgemaakt werden wel geregistreerd. Na de afschaffing waren alle mensen geregistreerd. De digitalisering van de Surinaamse slavenregisters maken het mogelijk om dieper in de slavernijgeschiedenis te duiken. Dat biedt een goede gelegenheid om onder leerlingen van het voortgezet onderwijs het bewustzijn over het slavernijverleden te vergroten, d.m. de ontwikkeling van een lesprogramma rondom de digitaal toegankelijk gemaakte slavenregisters. De lessenserie verbindt de vakken Nederlands, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Mens en Maatschappij en Economie (handelskennis); verschillende kerndoelen komen aan bod. Tevens sluit het aan op 21st Century Skills.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

Landelijk

Organisatie:

Stichting Stil Verleden

Website:

http://stilverleden.nl

Haella Project Foto