Samenleven in Nederland

Turkse Vitale Ouderen in Amsterdam

Er bestaan nog nauwelijks activiteiten die zich speciaal richten op het voorkomen of verminderen van eenzaamheid bij (oudere) migranten, laat staan interventies die op hun effecten zijn onderzocht. De urgentie om een goede aanpak van eenzaamheid oudere migranten te ontwikkelen is groot; de eenzaamheid is ernstig en de groep oudere migranten zal de komende jaren in aantal fors toenemen. Het Project Vitale Turkse Ouderen in Amsterdam stimuleert migrantenouderen actief en zelfredzaam te blijven/worden. Dit doen we door een driejarig project met een tweetal activiteiten. Bij uw stichting brengen we Het SeniorenCollege graag onder de aandacht. De colleges stimuleren levenslang leren, ook over meedoen aan de samenleving, en versterkt daardoor het zelfvertrouwen, contacten en deelname aan activiteiten. Daarnaast brengt het de oudere generatie in contact met de jongere generatie en vice versa.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 1.500,00

Land/Regio/Stad:

Amsterdam

Organisatie:

Stichting Diversiteitsland

Website:

https://www.diversiteitsland.nl

Haella Project Foto