Samenleven in Nederland

Gratis juridisch advies voor kinderen

De KJRW verleent gratis juridisch advies aan kinderen- en jongeren tot 21 jaar. Kinderen die met problemen zitten kunnen bij ons aankloppen. De vragen gaan veelal over scheiding tussen de ouders, aanraking met justitie, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling of de gevolgen van spijbelen. Niet zelden bevinden de kinderen zich in een zeer kwetsbare positie. De medewerkers van de KJRW bieden een luisterend oor en geven een juridisch advies over welke stappen de kinderen in hun situatie het beste kunnen ondernemen. Ook bieden wij bemiddelingshulp aan tussen kinderen en ouders, of zelfs tussen jongeren en hun werkgever. Indien kinderen zelf naar de rechter willen stappen om te bewerkstelligen dat zij vaker bij de andere ouder kunnen wonen, helpen wij de kinderen bij het schrijven een brief. Onze rechtshulp en bemiddeling is en blijft altijd gratis om kinderen - die veelal geen eigen vermogen hebben - tegemoet te komen.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 1.500,00

Land/Regio/Stad:

Noord-Nederland

Organisatie:

stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland

Website:

https://noord.kjrw.eu

Haella Project Foto