Samenleven in Nederland

Ontmoeting – Verbinding – Ontwikkeling’

We organiseren daartoe in samenwerking met het Leger Des Heils, het Inloophuis Drachten, Maatschappelijke Onderneming Smallingerland, en andere welzijnsorganisaties allerlei activiteiten die de verbinding tussen wijkgenoten gaan stimuleren. Te denken valt daarbij aan ontmoetings- en themavonden, samen eten en workshops.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

Drachten

Organisatie:

Hart van Hoop

Website:

www.hartvanhoop.nl

Haella Project Foto