Samenleven in Nederland

Projecten achter de voordeur

We merken dat de bereidheid tot hulp in de Delftse samenleving groot is, maar constateren ook dat vrijwilligers vaak niet weten waar ze terecht kunnen. Present opent nieuwe deuren voor mensen die in een lastige situatie zitten door hen te koppelen aan hulpvaardige stadgenoten. Escalatie van problemen wordt zo voorkomen, en een beweging wordt op gang gebracht waarin omzien naar de ander als normaal wordt ervaren. We zien dat door op korte termijn daadkrachtig praktische hulp te bieden mensen opgebeurd worden uit hun dagelijkse moeilijkheden en energie krijgen om zelf weer aan de slag te gaan. We zijn daardoor in staat om direct leed ‘achter de voordeur’ te verzachten en een nieuwe start mogelijk te maken. Voor het komende jaar hebben we als doel een totaal van 130 vrijwilligersprojecten te realiseren, waarvan er 80 gericht zullen zijn op praktische hulp. We vragen van u een bijdrage om 5 van de 80 projecten te kunnen financieren.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

Delft

Organisatie:

Stichting Present Delft

Website:

www.presentdelft.nl

Haella Project Foto