Geloof en Samenleving

IJgensinnige Bende

We organiseren elke zes weken een bijeenkomst rond een waarde. Bij belangrijke waarden denken wij aan: - Saamhorigheid (gevoel van gemeenschap, je bent niet alleen) - Respect (je bent goed zoals je bent, en de ander ook - niet pesten) - Duurzaamheid (Liefde voor de aarde) - Dankbaarheid (niet alles als vanzelfsprekend zien, alsof je overal recht op hebt) - Identiteit (familiegeschiedenis, je bent goed zoals je bent) - Delen (je kunt iets betekenen voor een anderen, helpen voelt vaak fijn) - Verwondering - Integriteit (trouw zijn aan jezelf, ook bij druk van buitenaf) - Humor (leren relativeren) - Kwetsbaarheid (iedereen is kwetsbaar, dit durven delen, ook ouders) We hebben een format bedacht, dat we zullen optimaliseren: - Liedje(s) over het thema - Verbindend ritueel - Verhaal over het thema - Gesprek tussen ouder en kind - Iets doen (bijv. iets inzamelen, iets maken, theater) - Afsluitend ritueel of liedje - opdracht voor thuis

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

Amsterdam Noord

Organisatie:

Zinnig Noord

Website:

https://zinnignoord.nl

Haella Project Foto