Samenleven in Nederland

Allemaal digitaal

Onder de noemer ‘Allemaal digitaal’ wil stichting De Computerbank in de jaren 2018 en 2019 in totaal 200 computers verstrekken aan evenzoveel achterstandsgezinnen in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen. Afgeschreven maar nog werkende apparaten krijgen een opknapbeurt en worden in bruikleen gegeven aan gezinnen die zich de aanschaf van een computer niet kunnen veroorloven. Een computer helpt mensen in armoede te ontworstelen aan sociale uitsluiting. Dit is vooral belangrijk voor gezinnen met kinderen die voor hun schoolwerk afhankelijk zijn van computers. Het project ‘Allemaal digitaal’ is een voorbeeld van innovatief denken, waarbij het combineren van middelen en netwerken tot nieuwe kansen leidt. De totale kosten van het project bedragen € 55.000. De kosten van het eerste halfjaar van 2018 worden gedragen door startsubsidies van de gemeenten Groningen en Midden-Groningen. Voor de vervolgfase (juli 2018 tot december 2019) is nog een bedrag van € 40.000 nodig.

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 2.500,00

Land/Regio/Stad:

Regionaal

Organisatie:

Stichting De Computerbank

Website:

www.decomputerbank.nl

Haella Project Foto