Geloof en Samenleving

Kleur&Kracht 2018

Kleur&Kracht is een evenement speciaal voor de vrouwen die zich betrokken voelen bij de multiculturele samenleving en die het belang inzien van verbindingen. Het evenement bestaat uit: - een beurs/bazaar met een divers aanbod, waarmee vrouwelijke (kleine/nieuwe) ondernemers met een verschillende culturele achtergrond uit de regio de kans geboden wordt zich te profileren, en waarmee zij ook kunnen netwerken en van elkaar kunnen leren. Bij grote evenementen zijn de kosten voor een stand vaak dermate hoog dat dit niet rendabel is voor de kleine ondernemer; - workshops, waarbij multiculturele vrouwen hun kracht inzetten en die overdragen op andere vrouwen waardoor deze nieuwe krachten (kennis) opdoen voor meer empowerment; - een talkshow met multiculturele rolmodellen vanuit verschillende branches; - optredens, om de kwaliteiten van vrouwen te laten zien, waaronder een theatervoorstelling

Jaar:

2018

Bedrag:

€ 1.500,00

Land/Regio/Stad:

Venlo

Organisatie:

Stichting Inclusief NL

Website:

under construction

Haella Project Foto